มือถือฟรี: Time, Holidays, Units of Measurement


มือถือฟรี ??*?? Holidays ??*?? Units of measurement ??*?? History of world time

Time in Thailand

The year 2008 in Thailand is 2551, like the year 2007 was 2550. Thailand uses Buddhist Era (B.E.) dates, not Christian dates (A.D.). To translate between the two, just add/subtract 543.

Thailand's Buddhist Era years are one year behind that of Myanmar (Burma) and Sri Lanka, where the year is 2544. (The Western Christian world had a similar situation until it synchronized years in 1592, thanks to Pope Gregory XIII's imposition.) The Thai New Year date change now occurs on January 1, not April 13 (the date Buddha attained enlightenment, "Songkran"), but the latter is still the festive Thai "New Year" long holiday.

The time zone in Thailand is +7 Greenwich Mean Time (GMT). If you're like most people, you may find it straining to know the time zone in other countries and cities, e.g., for phone calls and bank transactions. Windows 95+ has built-in time zones for other parts of the world, available by a right mouse click on the time on the bottom right of your Windows screen, then choose Adjust Time/Date, then choose the Time Zone tab (just view, don't change, of course). However, after doing mental arithmetic, many people still forget if we're X hours ahead or X hours behind our associates. A solution is either a time zone wheel, or a software timezone program listing the cities of key associates and the times there, or my preference: มือถือฟรี (assumes your PC's clock is accurate and your time zone set properly).

Keep in mind that the day will end in Tokyo and New Zealand before Thailand, and the sun rises here before it does in Europe or America. In fact, if you send international courier shipments to the U.S., you will be able to send them "faster" than you will receive them. For example, when it's high noon Tuesday in Thailand, it's midnite Monday-Tuesday in Washington, D.C., and the 9pm summertime sun is setting on Monday in California.

Thais keep track of the time of day differently than foreigners, and people sometimes miss appointments due to miscommunications. It's not common in Bangkok professional circles any more, but it does happen on occasion, especially with Thais who are new to foreigners. The Thais split up the day into four 6-hour sectors, whereby "two o'clock" could mean 8:00am, 2:00pm, 8:00pm or 2:00am.

The best way to prevent this is by specifying the time clearly in one of the languages, e.g., either "2 o'clock p.m.", or military time ("naleeka") 14:00, or "two o'clock in the afternoon" (in Thai, "bai song mohng"). It may be best to use the Thai language if you can, because Thais who are unaccustomed to English may get their English mixed up and say "in the afternoon" when they mean "at night" or "in the morning".

While I don't want to exaggerate potential time-of-day problems, I do know a remarkable number of people who have experienced this on occasion, in addition to a few of my own unfortunate experiences. Thus, the following table is offered for reference, with the time of day in the Thai language:

European time

Thai visualization

spoken Thai

Military time

12:00 midnite

midnite in Thai mind

tian khun

yee sip see naleekah

24:00

1:00 am

1:00 in Thai mind

tee nung

nung naleekah

1:00

2:00 am

2:00 in Thai mind

tee sawng

sawng naleekah

2:00

3:00 am

3:00 in Thai mind

tee saahm

saahm naleekah

3:00

4:00 am

4:00 in Thai mind

tee see

see naleekah

4:00

5:00 am

5:00 in Thai mind

tee ha

ha naleekah

5:00

6:00 am

6:00 in Thai mind

hok mong chao

hok naleekah

6:00

7:00 am

1:00 in Thai mind

nung mong chao or
jet mong chao

jet naleekah

7:00

8:00 am

2:00 in Thai mind

sawng mong chao

pahdt naleekah

8:00

9:00 am

3:00 in Thai mind

saahm mong chao

kow naleekah

9:00

10:00 am

4:00 in Thai mind

see mong chao

sip naleekah

10:00

11:00 am

5:00 in Thai mind

ha mong chao

sip et naleekah

11:00

12:00 noon

half-day in Thai mind

tawn tian

sip sawng naleekah

12:00

1:00 pm

1:00 in Thai mind

bai mong

sip saahm naleekah

13:00

2:00 pm

2:00 in Thai mind

bai sawng mong

sip see naleekah

14:00

3:00 pm

3:00 in Thai mind

bai saahm mong

sip ha naleekah

15:00

4:00 pm

4:00 in Thai mind

bai see mong

sip hok naleekah

16:00

5:00 pm

5:00 in Thai mind

ha mong yen

sip jet naleekah

17:00

6:00 pm

6:00 in Thai mind

hok mong yen

sip pahdt naleekah

18:00

7:00 pm

1:00 in Thai mind

thum nung

sip kow naleekah

19:00

8:00 pm

2:00 in Thai mind

sawng thum

yee sip naleekah

20:00

9:00 pm

3:00 in Thai mind

saahm thum

yee sip et naleekah

21:00

10:00 pm

4:00 in Thai mind

see thum

yee sip sawng naleekah

22:00

11:00 pm

5:00 in Thai mind

ha thum

yee sip saahm naleekah

23:00

12:00 pm

midnite in Thai mind

tian khun

yee sip see naleekah

24:00

In addition to the regular numbers in the military time column, some of the other words above will also be recognized by anyone who lives here a while, due to multiple usage. For example:

naleeka = clock
mong = hour
tawn chao = morning
tawn bai = afternoon
tawn yen = late afternoon, as yen means cool

tawn khun = nighttime, and is not used in clock talk. khun nee = tonite, wan nee = today

Office hours usually start from 8:30-9:00am, with a one hour lunchtime usually starting between 12:00 and 12:30, and you should be able to catch people back in the office from 1:30 until somewhere between 4:30 and 5:30pm. Most government offices close at 4:30, and many will close their doors from newly arriving people at 3:30. Banks run from 9:30 to 3:30.

Restaurants usually take their last orders between 10pm and 11:30pm, though some stay open very late if not 24 hours (one of the real nice things about Bangkok). Western fast food places close earlier than in the west, often 9:30 to 10:00pm.

By law, entertainment places are supposed to close at 2am, and the vast majority do so. Unfortunately, many lively discotheques and other popular places don't get going until around 11pm. This is reflected in their clientele.

For more information on operating hours of some specific services, e.g., for different kinds of buses, please visit the appropriate pages here on มือถือฟรี www.oakleysociety.com

Be careful about wall clocks you buy in Thailand. Most keep accurate time, but some do not. What I do is synchronize them with my watch at the start, and then see how much they drift over time. As for the accuracy of your watch, you can synchronize and re-check it every evening at 6pm when all the radios and TV stations, and most soundovers in public places, play the national anthem. This is usually preceeded by beeps for the last few seconds before 6:00:00. มือถือฟรี

Holidays

A list of the national work holidays is given below. However, the exact day of the year of some of these will vary, as noted. The ones affected are those based on the lunar calendar, rather than the 365-day solar calendar. Lunar calendar events usually come on a full moon.

Before Thailand (and many western civilizations) switched to the solar 365-day calendar, a lunar calendar was used, whereby one month, or moonth, was 29 or 30 days, e.g., full moon to full moon (29.5 days). Since a solar year is not exactly 12 moonths, there is a shift from year to year between the lunar and solar calendar dates. Notably, the Thai lunar holidays that are in common with Chinese holidays and the holidays of other past lunar calendar cultures may not coincide with each other on the same date, because there are variations in the different implementations of the ancient lunar calendars.

(The moon orbits the Earth in 29.5 days. The Earth orbits the sun in 365? days. The February 29 leap year is due to that ? day. Western civilizations in ancient times also used various lunar calendars like eastern ones, whereby a leap year happened once every three years by adding an extra month instead of an extra day. When the west standardized upon a solar calendar, the 12 moonths were stretched longer than one moon cycle by an extra day or two, i.e., 30 or 31 days, so that 12 moonths added up to 365 days.)

Could not connect: Access denied for user 'petchburi'@'localhost' (using password: YES)

มือถือฟรี sitemap onlineslots sbobetslot Slot Online Casino GclubSlotsOnline sbobet ca onlinecasino sbobetslot