Oakley Society Webboard  
Register FAQ Members List Search Today's Posts Mark Forums Read
Go Back   Oakley Society Webboard > Oakley Society > Hobby Talk
Reload this Page ๙๙๙๙๙๙๙๙๙ ห้องพระ ๙๙๙๙๙๙๙๙๙

Reply
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
๙๙๙๙๙๙๙๙๙ ห้องพระ ๙๙๙๙๙๙๙๙๙
Old
  (#1)
O_only is Offline
Senior Member
O_only is on a distinguished road
 
O_only's Avatar
 
Posts: 1,008
Join Date: Apr 2012
   
Lightbulb ๙๙๙๙๙๙๙๙๙ ห้องพระ ๙๙๙๙๙๙๙๙๙ - 15-08-12, 11:23

ขออนุญาติเปิดห้องใหม่ครับ

สาเหตุ

ไม่อยากลงรูปหรือข้อความรบกวนห้องอื่น หรือ กระทู้อื่นๆครับ จะได้ไม่เป็นการรบกวนผู้อื่นโดยไม่เจตนาครับ

จุดประสงค์

1. เพื่อให้เหล่าสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาในบุญ และ กุศล ของสหธรรมิก

2. เพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ และ ตนเอง ให้มีข้อคิด สติเตือนใจ ให้กำลังใจคนดี ให้ทำดีต่อไป
ให้ข้อคิดเตือนใจ แก่ผู้กำลังจะทำไม่ดี หรือ ทำลงไปแล้ว ให้หยุด และ กลับใจ สะสมความดี และ กุศลต่อไป

3. เพื่อให้พี่ๆ เพื่อนๆ มาร่วมกัน แผ่ส่วนบุญส่วนกุศล ที่ได้ทำมา ให้กระจายไปในคนหมู่มากครับ

4.

สรุป จุดประสงค์ คือ อยากเปิดห้องพระ ครับ

เนื่องจากบ้านหลังนี้ ขาดห้องพระ ผมก็เลยขออนุญาติ มีห้องพระไว้ในบ้าน

เป็นที่เติมพลังจิต พลังใจ และ พลังชีวิต เพื่อผลักดันให้ ละเว้นกรรมชั่ว เร่งทำกรรมดี

สุดท้าย.............. ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมเทอญ สาธุ สาธุ สาาาาาธุ


_________________________________________

"สิ่งที่ไม่น่า พอใจ ที่สุด คือ ใจที่ไม่พอ"
Last edited by O_only; 15-08-12 at 23:16.
  
Reply With Quote
Old
  (#2)
O_only is Offline
Senior Member
O_only is on a distinguished road
 
O_only's Avatar
 
Posts: 1,008
Join Date: Apr 2012
   
Default 15-08-12, 11:25

ก่อนอื่น ห้องพระ ก็ต้องมี รูปพระ"ดูก่อนอานนท์ ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราได้แสดงไว้ และ
บัญญัติไว้ด้วยดี นั่นแหละจักเป็นพระศาสดาของพวกท่านสืบแทนเราตถาคต เมื่อเราล่วงไป
แล้ว"

ครั้นแล้ว พระพุทธเจ้าตรัสเป็นปัจฉิมโอวาทครั้งสุดท้ายว่า

"ภิกษุทั้งหลาย! บัดนี้เราขอเตือนพวกท่านให้รู้ว่า สิ่งทั้งหลายที่เกิดมาในโลกมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นให้สำเร็จบริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด"


_________________________________________

"สิ่งที่ไม่น่า พอใจ ที่สุด คือ ใจที่ไม่พอ"
Last edited by O_only; 15-08-12 at 11:42.
  
Reply With Quote
Old
  (#3)
O_only is Offline
Senior Member
O_only is on a distinguished road
 
O_only's Avatar
 
Posts: 1,008
Join Date: Apr 2012
   
Default 15-08-12, 11:27

" ...ภิกษุทั้งหลาย ทุกขอริยสัจ คือ ความจริงที่ช่วยมนุษย์ให้เป็นผู้ประเสริฐเกี่ยวกับการพิจารณาเห็นทุกข์ เป็นอย่างนี้ คือ
การเข้าใจว่า "เกิด แก่ เจ็บ ตาย" ล้วนแต่ เป็นทุกข์ แม้แต่ความโศรกเศร้าเสียใจ ความร่ำไรรำพัน ความทุกข์กายทุกข์ใจ ทั้งความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ พลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์
ว่าโดยย่อ การยึดมั่นแบบฝังใจ ว่า เบญจขันธ์ (คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) ว่าเป็น อัตตา เป็นตัวเรา เป็นเหตุทำให้เกิดความทุกข์แท้จริง

ภิกษุทั้งหลาย เหตุทำให้เกิดความทุกข์ (สมุทัย) มีอย่างนี้ คือ ความอยากเกินควร ที่เรียกว่า ทะยานอยาก ทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิด เป็นไปด้วยความกำหนัด ด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน มัวเพลิดเพลินอย่างหลงระเริงในสิ่งที่ก่อให้เกิดความกำหนัดรักใคร่นั้นๆ ได้แก่
ความทะยานอยากในสิ่งที่ก่อให้เกิดความใคร่
ความทะยานอยากในความอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่
ความทะยานอยากในความที่จะพ้นจากภาวะที่ไม่อยากเป็๋น เช่น ไม่อยากจะเป็นคนไร้เกียรติ ไร้ยศ เป็นต้น อยากจะดับสูญไปเลย ถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้น อย่างนี้


ภิกษุทั้งหลาย นิโรธ คือ ความดับทุกข์อย่างแท้จริง คือ ดับความกำหนัดอย่างสิ้นเชิง มิให้ตัณหาเหลือยู่ สละตัณหา ปล่อยวางตัณหาข้ามพ้นจากตัณหา ไม่มีเยื่อใยในตัณหา

ภิกษุทั้งหลาย ทุกขโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อย่างแท้จริง คือ อริยมรรคมีองค์ 8 ได้แก่ (1) ความเห็นชอบ (2) ความดำริชอบ (3) วาจาชอบ (4) การงานชอบ (5) เลี้ยงชีวิตชอบ (6) ความเพียรชอบ (7) ความระลึกชอบ (8) ความตั้งจิตมั่นชอบ..."
— ธัมมจักกัปปวัตนสูตร


_________________________________________

"สิ่งที่ไม่น่า พอใจ ที่สุด คือ ใจที่ไม่พอ"
Last edited by O_only; 15-08-12 at 12:04.
  
Reply With Quote
Old
  (#4)
O_only is Offline
Senior Member
O_only is on a distinguished road
 
O_only's Avatar
 
Posts: 1,008
Join Date: Apr 2012
   
Default 15-08-12, 11:42


Last edited by O_only; 15-08-12 at 12:06.
  
Reply With Quote
Old
  (#5)
sarunyou is Offline
Senior Member
sarunyou is on a distinguished road
 
sarunyou's Avatar
 
Posts: 8,439
Join Date: Jun 2009
   
Smile 15-08-12, 11:58

Quote:
Originally Posted by O_only View Post
" ...ภิกษุทั้งหลาย ทุกขอริยสัจ คือ ความจริงที่ช่วยมนุษย์ให้เป็นผู้ประเสริฐเกี่ยวกับการพิจารณาเห็นทุกข์ เป็นอย่างนี้ คือ
การเข้าใจว่า "เกิด แก่ เจ็บ ตาย" ล้วนแต่ เป็นทุกข์ แม้แต่ความโศรกเศร้าเสียใจ ความร่ำไรรำพัน ความทุกข์กายทุกข์ใจ ทั้งความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ พลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์
ว่าโดยย่อ การยึดมั่นแบบฝังใจ ว่า เบญจขันธ์ (คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) ว่าเป็น อัตตา เป็นตัวเรา เป็นเหตุทำให้เกิดความทุกข์แท้จริง

ภิกษุทั้งหลาย เหตุทำให้เกิดความทุกข์ (สมุทัย) มีอย่างนี้ คือ ความอยากเกินควร ที่เรียกว่า ทะยานอยาก ทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิด เป็นไปด้วยความกำหนัด ด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน มัวเพลิดเพลินอย่างหลงระเริงในสิ่งที่ก่อให้เกิดความกำหนัดรักใคร่นั้นๆ ได้แก่
ความทะยานอยากในสิ่งที่ก่อให้เกิดความใคร่
ความทะยานอยากในความอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่
ความทะยานอยากในความที่จะพ้นจากภาวะที่ไม่อยากเป็๋น เช่น ไม่อยากจะเป็นคนไร้เกียรติ ไร้ยศ เป็นต้น อยากจะดับสูญไปเลย ถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้น อย่างนี้


ภิกษุทั้งหลาย นิโรธ คือ ความดับทุกข์อย่างแท้จริง คือ ดับความกำหนัดอย่างสิ้นเชิง มิให้ตัณหาเหลือยู่ สละตัณหา ปล่อยวางตัณหาข้ามพ้นจากตัณหา ไม่มีเยื่อใยในตัณหา

ภิกษุทั้งหลาย ทุกขโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อย่างแท้จริง คือ อริยมรรคมีองค์ 8 ได้แก่ (1) ความเห็นชอบ (2) ความดำริชอบ (3) วาจาชอบ (4) การงานชอบ (5) เลี้ยงชีวิตชอบ (6) ความเพียรชอบ (7) ความระลึกชอบ (8) ความตั้งจิตมั่นชอบ..."
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
.......สาธุ


อยากให้การทำความดีนั้น เป็นโรคติดต่อ

ผู้ชายเล่นอะไร

http://www.pigerworks.com/webboard/i...hp?topic=308.0
  
Reply With Quote
Old
  (#6)
O_only is Offline
Senior Member
O_only is on a distinguished road
 
O_only's Avatar
 
Posts: 1,008
Join Date: Apr 2012
   
Default 15-08-12, 12:07

ผมขออนุญาติถือวิสาสะ ว่าตอนนี้ห้องพระของบ้าน OS สมบูรณ์แล้ว

คือ มี พระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์ ครับ


_________________________________________

"สิ่งที่ไม่น่า พอใจ ที่สุด คือ ใจที่ไม่พอ"  
Reply With Quote
Old
  (#7)
O_only is Offline
Senior Member
O_only is on a distinguished road
 
O_only's Avatar
 
Posts: 1,008
Join Date: Apr 2012
   
Default 15-08-12, 12:13

ขอแบ่งปันบุญกุศล ที่เพิ่งได้ทำมาเมื่ออาทิตย์ก่อนได้เดินทางไป ภูทอก ภูจ้อง ภูวัว มาครับ

รูปของวันแรกในตอนเช้าเมื่อไปถึงวัด ที่ภูทอก

(เป็นรูป) หลวงปู่ บุญมา คัมภีรธัมโม ซึ่งท่านได้เมตตากระผม
ด้วยรูปยืน (หลังจากเห็นผมตั้งกล้องแต่ไกลเลยครับ)
เท่าที่ผมทราบ ท่านเป็นศิษย์หลวงปู่ขาว อนาลโย ซึ่งหลวงปู่ขาวเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
เป็นพระอริยะ รูปหนึ่งในกองทัพธรรมครับ

(ขออภัยหากข้อมูลผิดผลาด)


_________________________________________

"สิ่งที่ไม่น่า พอใจ ที่สุด คือ ใจที่ไม่พอ"
Last edited by O_only; 15-08-12 at 14:28.
  
Reply With Quote
Old
  (#8)
O_only is Offline
Senior Member
O_only is on a distinguished road
 
O_only's Avatar
 
Posts: 1,008
Join Date: Apr 2012
   
Default 15-08-12, 12:15

ทางขึ้น ภูทอก วัดเจติยาคีรีวิหาร จ.บึงกาฬเนื่องจากบริเวณ ภูทอก เป็นสถานที่ภาวนาของพระ

จึงมีป้าย ห้ามส่งเสียงดังครับ


_________________________________________

"สิ่งที่ไม่น่า พอใจ ที่สุด คือ ใจที่ไม่พอ"
Last edited by O_only; 15-08-12 at 12:20.
  
Reply With Quote
Old
  (#9)
O_only is Offline
Senior Member
O_only is on a distinguished road
 
O_only's Avatar
 
Posts: 1,008
Join Date: Apr 2012
   
Default 15-08-12, 12:21เรากำลังเดินขึ้นไปบนภู ที่มีทั้งหมด 7 ชั้น จากรูปจะเห็นยอดภู อยู่ครับ


_________________________________________

"สิ่งที่ไม่น่า พอใจ ที่สุด คือ ใจที่ไม่พอ"  
Reply With Quote
Old
  (#10)
O_only is Offline
Senior Member
O_only is on a distinguished road
 
O_only's Avatar
 
Posts: 1,008
Join Date: Apr 2012
   
Default 15-08-12, 12:22_________________________________________

"สิ่งที่ไม่น่า พอใจ ที่สุด คือ ใจที่ไม่พอ"  
Reply With Quote
Reply

Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum JumpPowered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBulletin Skin modified by: MafiiOso